Funn av nye arter

Det ble funnet to nye maurarter i Norge i 2013:

Formica fennica, (Mayr, 1855).
Leptothorax gredleri, (Seifert, 2000).

Funnene er omtalt i Norwegian Journal of Entomology, Volume 60, No 2, 2013 (s. 172-173).
Antall norske arter er nå 57.

Oppdatering 24.01.2014:
Et tredje funn (nr. 58) er omtalt her.

Reklamer

Habitatvalg

Maur-slektenes habitatvalg

Både under kartlegging og identifisering av maurarter kan det være til stor hjelp, i noen tilfeller avgjørende, å vite noe om slektenes og artenes valg av leveområde. Her følger en kort og generell habitatbeskrivelse for hver slekt. Opplysninger er bl.a. hentet fra den svenske NationalNyckeln, samt informasjoner fra Arne Fjellberg (pers. medd.). Fortsett å lese

Formicidae – taxonomi

Formicidae (maur) – taksonomi

Her brukes arten Formica cunicularia som eksempel. Fortsett å lese

Velkommen hit!

Jeg skal bygge opp en side med egne maurfunn. Det blir artsbilder og litt stoff rundt identifisering etter hvert som siden blir til. Fortsett å lese